Kõik, kes on hobusega lähemalt kokku puutunud, teavad nende võimet puudutada inimese hinge. Hobune on oma olemuselt jäägitult aus ning ta on suuteline õpetama ka inimest olema aus, eelkõige iseenese vastu. Hobused peegeldavad temaga kontaktis oleva inimese füüsilist ja emotsionaalset seisundit. Saakloomadena ning suurtes karjades elavate loomadena suhtlevad hobused omavahel selgelt väljakujunenud kehakeele ning märguannetega. Nad tunnetavad oma piire ja oskavad neid vajadusel kehtestada. Hobuse instinktiivne käitumine osutub inimesele suurepäraseks õppevahendiks. Hobused reageerivad inimese tunnetele ja käitumisele. Muutes iseenda käitumist, näeb inimene kohest muutust hobuse käitumises. See võimaldab tundma õppida oma võimeid suhtlemisel teise osapoolega, mõista oma suhtumise ja tegude mõju elulistele protsessidele.