detsember 2013 - detsember 2014

Osalesime KÜSK Sveitsi Vabaühenduste Fondi 2013.a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja käivitamise / teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetamise voorus ning saime toetuse projektile - "Ratsutamisteraapia rehabilitatsiooniteenusena - RT2"

Projekti üldeesmärkideks on praeguse RT teenuse kvaliteetsem ja kättesaadavam pakkumine ning MTÜ ja maakondlike avalike organite - Järvamaa haigla ja Roosna-Alliku vallavalitsus - vahelise koostöö arendamine avalike sotsiaalteenuste koospakkumise kaudu. Alaeesmärkideks on projektiga RT2 seotud peamised tegevused - moodustada 4 põhikohaga töökohta ja soetada hobukaarik ning treiler. Lisatöökohad võimaldavad palgata nii psühholoogi, tema assistendid kui ka teenuse koorinaatori, et täita projekti üldeesmärke ning grupiteenuste pakkumiseks on hädavajalikud ka kaarik ja treiler.

Otseseks sihtrühmaks on Järvamaa haigla poolt suunatud kliendid, kellele on rehabilitatsiooni-plaani kohaselt ette nähtud psühhosotsiaalse tegevusvõime toetamine läbi RT-põhise sekkumise ja eraisikud, kes sellist teenust vajavad. Kaudne sihtrühm on avalikkus: kogukond/maakond/ühiskond, mis saab rikkamaks ühe Eestis veel innovatiivse, kuid efektiivse ja projekti tulemusena kvaliteetsema teenuse võrra.

Projekti eelarve on 33 133,40 €, millest toetuse summa on 29 251 €.
Projekti rahastab Eesti-Sveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Aitäh kõigile abilistele.

VYF

Info projektitegevuste kohta on leitav SIIT.

Artikkel Järva Teatajas SIIT.

*Toetatud projektid Järvamaal on loetletud ka KYSK kodulehel.

2013 - 2015 Rakvusvaheline koostööprojekt:

Grundtvig Learning Partnership
"PAT - PET ASSISTED THERAPY. LEARNING WITH THEM"

See on kahe aastane koostööprojekt 7 riigi organisatsioonide vahel, kus kõik osalevad partnerid kasutavad oma töös erivajadustega inimestega loomateraapiat (Animal Assisted Therapy - AAT). Projektipartnerid jagavad selles projektis oma kogemusi loomateraapia kasutamisest kui toimivast sekkumismeetodist töös erivajadustega inimestega. Partnerorganisatsioonid selles projektis on Itaaliast, Suurbritanniast, Rumeeniast, Leedust, Ungarist, Hispaaniast ja Eestist.

Jagame oma teadmisi ühistel kohtumistel, mida iga partner korraldab ja kus osalevad ka erivajadustega inimesed. Projekti lõpuks on välja antud käsiraamat, milles on antud ülevaade erinevate loomade kaasamisest teraapiatöös erivajadustega inimestega.

Projekti rahastab Archimedes SA Euroopa Struktuurfondist. Aitäh.

juuli 2013

"Hobusega iseendani"

Praktiline kogemuskoolitus. Grupis max 6 inimest.
19.juuli 14.30 - 20.juuli kell 19.00

Arendusprojekt "Ratsutamisteraapia teenuse arendamine Järvamaal".

Projekti põhilisteks partneriteks on Järvamaa Haigla ja Roosna-Alliku Vallavalitsus. Projekti kaasatakse ka mitmeid erialaspetsialiste, kellega koos peetakse ajurünnakuid-ümarlaudu 2013 aasta kevad-suve perioodil. Projekti kajastame jooksvalt nii siin lehel kui ühingu FB lehel.
Projekti eelarve on 3181 €, millest toetuse suurus on 2591 €.
Projekti rahastab Eesti-Sveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Aitäh kõigile abilistele.

VYF

I. KÜSK VÜF VP13 esimene infoseminar toimus 15. märtsil kell 14.00 Hotell Euroopa konverentsikeskuses.

II. Aprillis toimuvad meil järgmised projektikohtumised:
8.aprillil kl.15.00 Koordi EQ Hobupargis Ümarlaud ühingu liikmetele ning teenuse arendajatele.
19.aprillil kl.15.00 Paide Kogukonnakeskuse saalis toimub Koostöökohtumine partnerite ja huvilistega.
30.aprillil kl.11.00 Hobupargis praktiline ümarlaud ekspertidega

III. Mais on samuti kolm kohtumist, kolm ümarlauda, millest 2 on praktilised koos ekspertide ja hobustega.

7.mail kl.10.00 Hobupargis praktiline ümarlaud ekspertide ja hobustega
17.mail kl.11.00 Hobupargis ümarlaud
31.mail kl.11.00 Hobupargis praktiline ümarlaud

IV. Juunis toimuvad projektikohtumised järgmiselt:

14.juunil kl.10.00 Hobupargis praktiline ümarlaud koos ekspertide ja hobustega
21.juunil kl.15.00 Hobupargis ümarlaud projektis osalejatega
28.juunil kl.15.00 Paide Kogukonnakeskuse saalis Koostöökohtumine partneritega.
x x x

2011 sügis

"Hobuse käitumine ja psühholoogia", koolitaja Lucy Rees. Projekti rahastas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Aitäh toetajaile.

HMN

x x x

2011 suvi

"Õppimine hobuse abil - uudne võimalus toetada erivajadustega inimesi, II moodul". Koolitust viib läbi Soome Alexanderi tehnika õpetaja Sirpa Tapaninen (rohkem infot koolitaja kohta www.alexandertekniikka.eu). Aastal 2008 korraldas MTÜ Equilibre koolituse Eesti sel ajal ainukese Alexanderi tehnika õpetaja Maret Mursa Tormisega ning 2009 aastal Inglismaalt pärit Alexanderi tehnika õpetaja Sally A. Tottle`iga.

Projekti rahastas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Aitäh toetajaile.

HMN

x x x

2009 juuli

Gloria Pullan

"Alexanderi tehnika ratsutajatele" oli projekt just ratustajatele, kus koolitajaks Gloria Pullan Inglismaalt. (Gloria has given Alexander Technique equestrian saddle workshops around the and internationally. When the students the 9th term, Gloria takes them in groups to share her experience of working pupils in the riding saddle. She maintains a private practice in Hitchin, Hertfordshire. Website: www.helpyourself.me.uk)

Projekti rahastas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Aitäh toetajaile.

HMN

x x x

2008 sept - 2009 mai

Sally A.Tottle

"Ratsutamisteraapia psühhosotsiaalse suuna arendamine Eestis: Alexanderi tehnika kasutamine töös hobusega - koolitus ratsutamisterapeutidele, nõustajatele ning hobuspetsialistidele." Koolitajaks Sally A. Tottle, kes on 20 aastase kogemusega Alexanderi tehnika (AT) õpetaja. Oma AT, ratsutamise ning hobustega tegelemise kogemused on ta koondanud enda poolt välja töötatud programmi „BodySense” (Kehataju), mille kohta on 1998. aastal ilmunud raamat, hiljem ka DVD. Tema koduleht www.bodysenseuk.co.uk

Projekti rahastas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Aitäh toetajaile.

HMN

x x x

2008 sügis

Projekt „Sissejuhatus Alexanderi tehnikasse ratsutamisterapeutidele, nõustajatele ning hobuspetsialistidele” jätkas suuremat projekti, mis tegeleb spetsiaalselt ratsutamisteraapia psühhosotsiaalse suuna arendamisega Eestis. Juunis 2007 ja augustis 2008 toimusid rahvusvahelised koolitused, mis keskendusid hobuse olemuse, psühholoogia ja käitumise põhjalikule tundmaõppimisele (õpetajaks inglise päritolu praktik Lucy Rees). Koolituse käigus sai selgeks, et hobused reageerivad inimese tunnetele ja käitumisele, peegeldades temaga kontaktis oleva inimesete füüsilist ja emotsionaalset seisundit. Mõlemat projekti rahastas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Aitäh toetajaile.

HMN

x x x

2008 suvi

Projekt „Ratsutamisteraapia psühhosotsiaalse suuna toomine Eestisse: Hobuse käitumise ja psühholoogia koolitus ratsutamisterapeutidele, nõustajatele ning hobuspetsialistidele” oli jätkuprojekt eelmisel aastal toimunud koolitusprojektile “Hobuse käitumise ja psühholoogia koolitus ratsutamisterapeutidele ja erivajadustega inimeste ratsutamise instruktoritele”. Eesmärgiks oli teha esmakordselt Eestis algust ratsutamisteraapia psühhosotsiaalse suuna tutvustamisega eriala spetsialistidele ning tõsta seeläbi ratsutamisterapeutide, nõustajate ning hobuspetsialistide professionaalsust. Sihtgrupiks olid ratsutamisterapeudid, nõustajad ja hobuspetsialistid. Koolitajaks Lucy Rees.
Projekti toetas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Aitäh toetajaile.

HMN

x x x

2007

Lucy Rees

"Hobuse käitumise ja psühholoogia koolitus ratsutamisterapeutidele ja erivajadustega inimeste ratsutamise instruktoritele". Koolituse viis läbi inglise päritolu praktik Lucy Rees, kes on hobuste käitumise spetsialist, kirjanik ning hobuste treener. Ta on õppinud zooloogiat Londoni Ülikoolis ning spetsialiseerunud Sussexi Ülikoolis neurofüsioloogiale, neuroanatoomiale ning etoloogiale. Lisaks oma teaduslikule taustale on Lucy Reesil pikaajalised kogemused probleemhobuste treenimisel. 1984. a kirjutas ta raamatu „Horse’s Mind”, mis on tuntud kui üks esimesi põhjalikumaid sissejuhatusi hobuste käitumispsühholoogiasse.
Projekti toetas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Aitäh toetajaile.

HMN

x x x

 

 

 

'