HELE ALUSTE
s. 1975

Ratsutamisterapeut,
Coach hobuse abil

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaal-psühholoogia (BSc) ja eripedagoog-nõustaja (MA) erialal. Aastal 2007 omandasin ratsutamisterapeudi diplomi ning sellest ajast alates olen aktiivselt tegelenud selle valdkonna uurimise ja praktiseerimisega, osalenud mujal Euroopas toimunud konverentsidel ja koolitustel, organiseerinud ise Eestis koolitusi ja seminare. Praegu on mul käsil õpingud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorikoolis ning minu uurimisvaldkonnaks on eneseteadlikkuse ning enesejuhtimisoskuste arendamine koostöös hobusega. Kokkuvõtva nimetusega Isiksuslik areng hobuse abil. Oma seniste teadmiste ja kogemuste põhjal olen välja töötamas meetodit, mille raames kasutatavad võtted põhinevad coachingu meetodil (klient juhitakse ise lahenduse leidmiseni), Alexanderi tehnika printsiipidel (kehatunnetus), rännakulaadsel meditatsioonil ning EFT tehnikatel (emotsionaalsete pingete leevendamine).
Seega laias laastus jaguneb mu töö ratsutamisteraapiaks ja coach'imiseks hobuste abil. Viimane sisaldab eneses isiksuslikku arengut puudutavaid teemasid nii individuaal- kui meeskonnatöö tasandil, jõudes otsapidi välja juhtimisküsimusteni. Olgu siinkohal välja toodud olulisemad koolitused, millele oma töös tuginen:

 • 2007, 2008, 2011 - Hobuse käitumine ja psühholoogia.
  Lucy Rees. (Inglismaa/Hispaania). 2008, 2009, 2011 - Alexanderi tehnika ja ratsutamine.
  Maret Mursa (Eesti), Sally A. Tottle (Inglismaa), Gloria Pullan (Inglismaa), Sirpa Tapaninen (Soome). 2008, 2009 - Coachimine hobuse abil: Train-the-trainer "Horse Sense", "The Basics of Liberal Ground Work with Horses", "Horse Assisted Education: Education Program for Trainers - Individual Training." Susanne E. Schwaiger (Saksamaa).
  http://pegasus-projekt.com 2010 - Art of Leadership. Gerhard ja Karin Krebs (Saksamaa). Juhtimiskoolitus edasikoolitajale, seeläbi olen ka ettevõtte HorseDream litsenseeritud partner.
  www.horsedream-international.com

 • 2011 - EFT: Emotional Freedom Technique.
  Tron Enger (Taani).

  Juba mõned aastad olen liikmeks rahvusvahelises organisatsioonis EAHAE: European Association of Equine Assisted Education (Üle-euroopaline ühing Õppimine hobuse abil).

  EAHAE 

  Ja lõpetuseks: kui küsida, et miks just hobune? ütleksin, et suhtlemine hobusega võimaldab astuda kontakti oma tegelike mõtete ja tunnetega. See on kui tõetunnetuse arendamine. Hobused mõistavad vaid tõelust ega lähe kaasa meie tehislike rollimängudega. Kui oleme liigselt kinni "oma peas", tajudes maailma läbi oma uskumuste filtri, seisame ühel hetkel silmitsi mõne probleemiga. Mis oleks lahendus? Kes teab, mis on mulle õige? Tõelised vastused tulevad meie endi südamest - harmoonias me tegeliku olemusega, meie sisemise tarkusega. Ning hobune on sel teekonnal võimsaks ukseavajaks.

 

 •