Tunnike teadlikku eraldumist argielust
võimaldab saavutada tugeva kontakti
oma sisemiste ressurssidega:
leida rahu ja tasakaal nii hinges kui kehas.
Hea võimaluse pakub selleks

Olemine Hobusega

Lähedussuhe hobusega - ehe kontakt loodusega

1. Töö hobusega maapinnalt

•  milline on terve suhe üleüldse
•  kuidas alustada ja hoida kontakti
•  teineteise tajumine
•  väärtused ja oskused, mida vastastikusel austusel
põhinev suhe endas kannab
•  otsuste tegemine ja vastutus
•  usaldusväärne juhtimine
•  eesmärgipärasus
•  kuidas mõjutab mõte me tunnet ja soovitavat tulemust
•  rahulik enese kehtestamine versus kamandamine
•  keskendumine käesolevale hetkele “siin ja praegu”:
miks on see vajalik.

2. Töö hobuse seljas viibides:
•  tasakaalu leidmine ja hoidmine oma kehateljel
•  võimalike pingete leidmine ja lõdvestamine oma kehas
•  hobuse liikumise tajumine oma kehas (liivaplatsil­ /metsarajal)
•  täielik lõdvestumine ning enesesse minek hobuse seljal lamades

Kogu töö toimub turvanõudeid järgides:

•  reeglina toimub töö sadulata, turvalisuse tagamiseks on hobusele pandud peale teraapiavöö: käepidemetega sedelgas, millest saab kinni hoida.

•  ülesannetega ei liiguta edasi enne, kui kõik selleks eelnevad

vajalikud sammud on läbitud ning inimene tunneb end täiesti turvaliselt;

•  kui hobune või inimene on mingil põhjusel rahutu, ei pruugi selgaminekut olla (tormine ilm, stressis olek vms), piirdutakse tööga maa peal;

•  inimene kannab hobuse selga minnes kiivrit, v.a. mõningail juhtudel, kui tegu on lõdvestusega pikaliasendis ning kiiver jääb ette.

Sellisel juhul seisab hobune paigal ning turvalisuse tagab juhendaja.

Ajaline kestvus: alates 1,5 h
Hind: 1h 20 €